Tag: rockman

rockman 4
Tâm sự của chàng trai sở hữu cậu bé chỉ có 7 cm: Cũng như bao chàng trai khác tôi cũng đã từng sở hữu mối tình đầu đầy nồng nàn và nhiệt huyết. Chúng tôi cũng đã tiến đến sự gần gũi mật thiết hơn khi cùng nhau...