Ngân hàng Vietcombank:
Số tài khoản: 0911000028310
Chủ tài khoản: Phí Thị Thơm
Nội dung ghi: <<Họ Tên>> <<Tên sản phẩm/Dịch vụ>>

Ngân hàng Sacombank:
Số tài khoản: 060141686138
Chủ tài khoản: Phí Thị Thơm
Nội dung ghi: <<Họ tên>> <<Tên sản phẩm/Dịch vụ>>

Chuyển khoản xong, vui lòng chụp màn hình và gửi lại. Xin cảm ơn !

Ngân hàng Techcombank:
Số tài khoản: 19033520574014
Chủ tài khoản: Phí Thị Thơm
Nội dung ghi: <<Họ Tên>> <<Tên sản phẩm/Dịch vụ>>